1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ АКЦІЇ МЕГОГО-РОЗЕТКА

1.1. Організатором/Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТП Віжн Україна», яке зареєстроване за адресою: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, корпус 3.

1.2. Акція проводиться на території України, за винятком території проведення антитерористичної операції, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей). У подальшому – окуповані території.

1.3. Участь в Акції можуть брати дієздатні громадяни України, які проживають на території України, окрім окупованих територій, яким виповнилося 18 років, і які у період проведення Акції належним чином і в повному обсязі виконали всі правила та умови Акції, надалі іменуються – “Учасники”.

1.4. В Акції не можуть брати участь:
1) співробітники та представники Організатора/Виконавця, афілійовані особи, члени сімей таких співробітників, представників, інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації та/або проведення цієї Акції, а також члени їх сімей;
2) неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
3) іноземці та особи без громадянства.

1.5. Термін проведення Акції (у подальшому за текстом "Термін проведення Акції") з 00 годин 01 хвилини 27 лютого 2020 року по 23 години 59 хвилин 28 березня 2020 року.

1.6. Метою проведення Акції є просування телевізорів торгової марки «Philips» («Філіпс») на території України у період з «27» лютого 2020 року по «28» березня 2020 року.

Увага!
Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

Увага!
Факт реєстрації серійного номеру продукції на сайті Акції означає, що Учасник ознайомився з усіма умовами і Правилами Акції, які розміщені на сайті Акції, а також виходячи із власних міркувань повністю і безумовно добровільно особисто погодився з усіма умовами і Правилами Акції.

2. ЗМІСТ АКЦІЇ

2.1. Акційною продукцією є офіційні моделі телевізорів торгової марки «Philips» («Філіпс»), що легально ввезені на територію України із оплатою відповідних податків та митних зборів, які придбані шляхом роздрібної купівлі-продажу у інтернет-супермаркеті Rozetka (www.rozetka.com.ua), на території проведення Акції у визначений період Акції. У разі придбання техніки не в період проведення Акції, вона не вважається Акційною продукцією.

2.2. Учасниками Акції є покупці продукції, які в період з 27.02.2020 по 28.03.2020 року придбають Акційну продукцію та протягом терміну проведення Акції зареєструють її унікальний серійний номер, який зазначений на Акційній продукції та в гарантійному талоні, шляхом реєстрації на сайті Акції протягом терміну проведення Акції.

2.2.1. У випадку реєстрації дійсного серійного номера на сайті Акції, учасник Акції отримує у відповідь електронний лист про реєстрацію. В якості ідентифікатора учасника виступає електронна пошта, яку було зазначено під час реєстрації на сайті Акції. Серійний номер, реєструється лише один раз. Якщо Учасник реєструє раніше зареєстрований серійний номер, або недійсний чи некоректний (з помилкою) серійний номер, у такому разі серійні номери не реєструються, про що Учасник отримує відповідний електронний лист.

2.2.2. Організатор/Виконавець акції не несуть відповідальності за неможливість доставки електронних листів чи неможливість реєстрації серійного номеру з технічних причин, у тому числі через несправність техніки або не функціонування мереж провайдерів інтернет-послуг.

3. ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ

Для участі в Акції необхідно:

3.1. Придбати акційну модель офіційного телевізора торгової марки «Philips» («Філіпс»), що придбана шляхом купівлі-продажу у інтернет-супермаркеті Rozetka (www.rozetka.com.ua), на території проведення Акції у визначений період Акції.

3.1.1. Офіційні телевізори торгової марки «Philips» («Філіпс») - телевізори, що легально ввезені на територію України із оплатою відповідних податків та митних зборів.

3.1.2. Моделі телевізорів торгової марки «Philips» («Філіпс»), які беруть участь у Акції:

- Philips 43PUS6504/12


Організатор/Виконавець залишає за собою право вносити зміни до списку акційних моделей, додавати нові моделі телевізорів торгової марки «Philips» чи видаляти моделі, що відсутні у продажі у зв’язку із припиненням їх виробництва. Усі зміни будуть зазначені на відповідній сторінці Інтернет-сайту www.promoandroid.tv

3.2. Зареєструватися на сайті Акції вказавши: інформацію про модель, серійний номер, контактні дані: електронна пошта, ім’я, прізвище та надати копію чеку (фото документу, що підтверджує покупку у акційний період). УВАГА! Цей документ має відповідати встановленим нормам законодавства щодо придбання складної техніки, а також у цьому документі обов’язково мають бути зазначені реквізити продавця, назва придбаного товару, вартість та дата придбання.

Увага!
Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

3.3. Підтвердити ознайомлення з правилами та надати згоду на обробку персональних даних.

4. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД (ПОДАРУНКИ) АКЦІЇ

4.1. Подарунковий фонд складається із гарантованих подарунків. Гарантований подарунок отримує кожен Учасник, який належним чином зареєструвався в Акції та пройшов перевірку реєстраційних даних.

4.2. Гарантований подарунок - це передплата на використання сервісу Megogo. 

4.2.1. Передплата Megogo «Кіно і ТБ: Отимальна» на 6 місяців. Загальна кількість передплат – 70 шт. Термін активації передплати Megogo «Кіно і ТБ: Оптимальна» до 23 години 59 хвилин 30 березня 2020 року включно.

4.2.2. Передплата Megogo - це код із набором символів, який дозволяє Учаснику Акції отримати доступ до перегляду контенту на сервісі Megogo за допомогою відповідного додатку на телевізорах Philips.

4.2.5. Про одержання гарантованого подарунка Учасники повідомляються за допомогою електронного листа на електронну адресу, вказану під час реєстрації. Код активації передплати Учасник отримує разом із інформацією про успішну реєстрацію після перевірки даних вказаних Учасником під час реєстрації Організатором/Виконавцем Акції.

4.3. Кількість гарантованих подарунків Акції обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність Виконавця не виходить за межі кількості гарантованих подарунків Акції, що зазначена вище.

 

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

5.1. Усі учасники Акції, які зареєструють серійні номери придбаної Акційної продукції з 00 годин 01 хвилини з 27.02.2020 року по 23 години 59 хвилин 28.03.2020 здобувають право на отримання гарантованого подарунка, що зазначено в п. 4.2, п. 4.2.1 цих Правил.

5.1.1 Прийняття рішення про надання гарантованого подарунку здійснюється на основі перевірки відповідності наданих Учасником даних Правилам Акції, та відповідності придбаної моделі телевізора офіційним телевізорам торгової марки «Philips». Тривалість перевірки становить до 5 (п'яти) робочих днів. Якщо Учасник реєструється у продовж вихідних чи святкових днів, в такому випадку тривалість перевірки розраховується від першого робочого дня після таких вихідних чи святкових днів.

5.2. Організатор/Виконавець має повне право відмовити в наданні подарунка у випадку:

5.3. Організатор/Виконавець не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на подарунки.

5.4. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних у цих Правилах.

6. ОБМЕЖЕННЯ

6.1. Електронні пошти та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (використання будь-яких прийомів, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі у цій Акції.

6.2. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем і оскарженню не підлягає.

6.3. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після оголошення про вручення їм подарунку), втрачають право на одержання будь-яких подарунків, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Організатор/Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися усіх положень чинного законодавства України щодо нерозголошення особистої інформації, окрім випадків передбачених цими Правилами.

7.2. Участь в Акції (реєстрація на сторінці Акції) означає автоматичне ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими Правилами та зобов’язання їх виконувати.

7.3. Організатор/Виконавець залишає за собою право використовувати електронні адреси Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання на електронну адресу новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора/Виконавця та його партнерів у майбутньому.

7.4. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності за будь-які додаткові витрати Переможця в процесі використання Подарунку.

7.5. Ці Правила Акції розміщуються на інтернет-сайті www.promoandroid.tv.

7.6. Організатор/Виконавець залишають за собою право вносити зміни в ці Правила з обов’язковим їх розміщенням на Інтернет-сайті www.promoandroid.tv.

7.7. Детально про умови Акції можна дізнатись за телефоном гарячої лінії по телевізорах Philips 0 800 500 480 та електронною адресою info@promoandroid.tv. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

7.8. Усі питання та зауваження щодо роботи додатку Megogo, його налаштування, активації акційного промо-коду, здійснюються за телефоном служби підтримки споживачів Megogo: 0 800 601 234. Електронна адреса сервісної підтримки користувачів Megogo: support@megogo.net

7.9. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за зміну наповнення подарункових передплат у період використання подарункової передплати. Доступ до передплати, її наповнення, функціонування знаходяться у зоні відповідальності відповідного сервісу, що є власником відповідного додатку, через який надається його послуги. Власник додатку має право на зміну наповнення подарункової передплати за такої необхідності та без попередження. 

7.10. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за некоректну роботу обладнання зв’язку, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу Організатора тощо.

7.11. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції.

7.12. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками/Переможцями інформації щодо контактів з ними.

7.13. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток, понесені Переможцем/Учасником внаслідок використання ним подарунку.

7.14. Організатор/Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини.

7.15. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, що стало результатом збоїв у телекомунікаційних або енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу.

7.16. Добровільно надаючи особисті (персональні) дані про себе, Учасники підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження (у тому числі передачу при співробітництві з третіми особами) таких даних Організатору/Виконавцю та уповноваженими особами Організатора/Виконавця в межах, передбачених цими Правилами, з метою належного проведення Акції, які будуть вживати усі необхідні заходи для захисту даних від їх неправомірного розголошення.

7.17. Учасник Акції надає згоду, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Організатору/Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних.

7.18. Організатор (та/або Виконавець) повідомляє Учасника Акції про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким можуть бути передані персональні дані, а також про те, що з моменту набуття статусу Учасника Акції його персональні дані включені до баз персональних даних Організатора. З моменту набуття статусу Учасника Акції він погоджується на строк обробки повідомлених персональних даних – 10 (десять) років.

7.19. Організатор або Виконавець не несе відповідальності за шкоду (у т.ч. моральну) за не отримання Учасником гарантованого подарунку.

7.20. Витрати користування Інтернетом Учасника Акції залежать від встановлених Інтернет-провайдерами тарифів на використання послуги Інтернет. Подібні витрати Учасник Акції несе самостійно.